Deze les staat in het teken van bewegen, spelen, en dansen op muziek. Het programma sluit aan oude belevingswereld van het kind. Op een speelse manier leert het kind de bewegingsmogelijkheden van het lichaam kennen. Er worden allerlei soorten muziek gebruikt, waaronder de muziek van K3, Bumba, Juf Roos en Kinderen voor kinderen.  Ook wordt er met verschillende thema’s gewerkt, zoals de seizoenen, dieren en sprookjes.

Maar belangrijker nog: het is een les waarbij u samen met uw kind plezier maakt.

Puppydance valt onder de instaplessen. De lesduur is 30 minuten.